fbpx
VELKOMMEN TIL DET FYNSKE DYRSKUE

Det Fynske Dyrskue er en weekend, hvor landbruget præsenterer nogle af deres flotteste dyr – både de sjældne dyr og de traditionelle dyr som heste, køer, æsler, får, geder, kaniner og mange flere. Alle er de er trimmet og friseret og klar til at blive beundret og bedømt.

Det er en weekend med masser af oplevelser og friske fødevarer, hvor gårdbutikker og producenter på fødevaremarkedet står klar med smagsprøver og gode tilbud på alt fra honning, friskbrygget øl, sprøde grøntsager, kød, pølser, friskbagt brød, is og meget mere.

Vi har været afholdt siden 1882 – og siden 1961 på Dyrskuepladsen, så vi glæder os til endnu et år.

Vi ses til dyrskue.

VILKÅR & BETINGELSER FOR ERHVERVSUDSTILLING & FØDEVAREMARKED

På det Fynske Dyrskue er der mulighed for præsentation og salg, der er opdelt i følgende områder:

 • Fødevaremarked
 • Maskinudstilling
 • Handelsgaden
 • Rundbuehal
 • Uddannelse
 • Rådgivning og Sundhed
 • Fritids- og Hesteudstyr
 • Børnedyrskue

 

Kontakt:

Dyrskuekoordinator
Louise Monrad
louise@fynsklandbrug.dk
4032 0069

1. TID & STED

Det Fynske Dyrskue er den 12.-14. juni 2020. Adressen er: Broløkkevej 2, 5250 Odense

Åbningstider:

Fredag den 12. juni kl. 08.00 – 20.00
Lørdag den 13. juni kl. 09.00 – 20.00
Søndag den 14. juni kl. 09.00 – 16.00

Åbningstider for udstillere og stande:

Fredag den 12. juni kl. 09.00 – 18.00
Lørdag den 13. juni kl. 09.00 – 18.00
Søndag den 14. juni kl. 09.00 – 16.00

Det er tilladt at holde åbent yderligere timer på dyrskuedagene.

Opbygning og nedtagning af stand kan ske på følgende tidspunkter:

Fredag den 5. juni kl. 08.00 – 20.00
Lørdag den 6. juni kl. 08.00 – 20.00
Søndag den 7. juni kl. 08.00 – 20.00
Mandag den 8. juni kl. 08.00 – 20.00
Tirsdag den 9. juni kl. 08.00 – 20.00
Onsdag den 10. juni kl. 08.00 – 20.00
Torsdag den 11. juni kl. 08.00 – 20.00

Når I ankommer på dyrskuepladsen første gang, bedes I rette henvendelse i Sekretariatet, så I kan få udleveret jeres materiale.

Nedtagning af udstillinger eller fjernelse af udstillingsgenstande må ikke ske før søndag den 14. juni kl. 16.00. Køretøjer lukkes først ind kl. 16.00 søndag den 14. juni 2020.

Alle udstillingsgenstande skal være fjernet fra pladsen senest tirsdag den 16. juni kl. 16.00. Det skyldes at pladsen skal bruges til en anden begivenhed. Pladsen vil være åben til henholdsvis oprydning og nedtagning søndag den 14. juni til kl. 20 og mandag den 15. juni 2020 fra kl. 08.00 – 16.00.

Efter denne dato har Det Fynske Dyrskue ret til at lade utilfredsstillende reetablering udbedre og fjerne uafhentet materiel for den pågældende udstillers regning.

Al tilkørsel af materiel før dyrskuet skal foregå fra Hovedindgang Vest, der ligger modsat Hovedindgang Øst. Kørsel søndag efter kl. 16.00 sker jf. udkørselsvejledning, som udsendes med udstillermaterialet samt uddeles søndag på Dyrskuepladsen.

Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje under størst mulig hensyntagen til terrænet og vejkanternes vandrender.

2. SEKRETARIAT & AFHENTNING AF UDSTILLERMATERIALE

Sekretariatet er til for jeres skyld, og vi vil gøre det bedste for, at vi får et godt dyrskue. Når I ankommer på pladsen første gang, så må I meget gerne hilse på os og afhente jeres materiale.

Der vil være pladsmænd til stede, som kan hjælpe jer godt på plads og vise jer standen.

Frokostbilletter, parkeringstilladelser, pæle m.v. kan afhentes på sekretariatet i disse tidspunkter, hvor det er bemandet:

Fredag den 5. juni kl. 08.00 – 20.00
Lørdag den 6. juni kl. 08.00 – 20.00
Søndag den 7. juni kl. 08.00 – 20.00
Mandag den 8. juni kl. 08.00 – 20.00
Tirsdag den 9. juni kl. 08.00 – 20.00
Onsdag den 10. juni kl. 08.00 – 20.00
Torsdag den 11. juni kl. 08.00 – 20.00

Dyrskuepladsens udstillerkontor og Sekretariatet findes i dyrskuedagene i sekretariatsbygningen ved Indgang Øst.

Adresse: Broløkkevej 2, 5250 Odense SV.

3. VILKÅR & BETINGELSER FOR UDSTILLERE

Salg af brugt materiel:
Traktorer, maskiner og redskaber kan udstilles og sælges, når materiel er forsynet med originale og tilgængelige fabrikationsnumre. Desuden kan der udstilles og sælges brugt materiel. Dette skal være tydeligt mærket brugt.

Afvisning af udstillere:
Det Fynske Dyrskue er berettiget til at afvise udstillere, som man ikke ønsker skal deltage. Genstande som f.eks. softguns og lignende, der efter ledelsens skøn ikke egner sig til udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads kan ligeledes afvises.

Eksklusivitet
Det Fynske Dyrskue forsøger efter bedste evne at undgå for mange udstillere med identisk produktudvalg.  Vi tilbyder ikke eksklusivitet i forbindelse med salg i boder, stande, kiosk eller restaurationer.

Bestilling af stand:
Standen bestilles via www.detfynskedyrskue.dk. Udstillerne kan leje de ledige stande efter først til mølle. Det Fynske Dyrskue forbeholder sig dog retten til at flytte placeringen til en anden stand med tilsvarende størrelse og antal facademeter.

Leje af stand:
Udstiller må ikke overskride den afmærkede stand. Ved madsalg må der gerne placeres spiseområde udenfor standen såfremt dette er aftalt med Det Fynske Dyrskue

De varegrupper, som ønskes udstillet, skal anføres i tilmeldingsskemaet. Lejede stande må ikke fremlejes, udlånes eller ombyttes uden forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue. Det kan ikke forventes, at facadelængden er større end standens dybde. Dybden afhænger af placeringen på pladsen.

Standafgift og gyldighed:
Tilmeldingen er først gyldig, når standen er betalt, og dokumentation foreligger.
Standens pris samt betalte udstillerarmbånd refunderes ikke ved afbud.

Medudstiller:
Ønskes der medudstiller på standen, der også kommer med på udstillerlisten, er prisen kr. 1.200,00 pr. udstiller ex. moms og inkl. 2 udstillerarmbånd.

Fakturering af standleje:
Fakturering af stand vil ske forud for Dyrskuet i april 2020. Øvrige udgifter vil blive faktureret efter Dyrskuet.

Fadølsanlæg:
Ønskes leje af fadølsanlæg skal bestilling ske ved tilmelding og bestilling af stand. Udstillere må ikke medbringe eget fadølsanlæg eller på anden måde udskænke øl, vand og spiritus, hvis det ikke er i samarbejde med Det Fynske Dyrskues depot for øl, vand og spiritus.

Generelt:
Demonstration uden for egen stand kan finde sted efter forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue. Anvendelse af højtaleranlæg og lignende samt støjende motorer og maskiner er kun tilladt i det omfang, at det efter Det Fynske Dyrskues skøn ikke generer andre udstillere.

4. PARKERING, ADGANGSKORT & SERVICEKØRSEL

Til udstillere og deres personale reserveres særlige parkeringspladser. Parkering på dyrskuepladsen er ikke tilladt uden parkeringskort. Der henvises til de gratis parkeringspladser til udstillere og deres personale udenfor dyrskuepladsens Indgang Øst. Bemærk dog at parkeringsfaciliteterne kan blive ændret, hvis vejret ikke er med os.

Alle stande får fremsendt min. 2 stk. parkeringstilladelser.

Kørsel med bil på dyrskuepladsen samt kørsel til og fra standene er ikke tilladt i dyrskuets åbningstid.

Indkørsel med biler og indkørselskort:
Kørsel på dyrskuepladsen i dyrskuedagene kan kun ske før dyrskuet åbning og efter at dyrskuet er lukket for publikum (se åbningstiderne).

Bilen skal være forsynet med særlig parkeringsmærkat i forruden og chaufføren samt evt. passagerer skal have gyldigt adgangskort til dyrskuet.

*Ulovligt parkerede biler og/eller uden gyldig tilladelse vil blive fjernet af Falck for ejers regning.

Særlige ind- og udkørselstilladelser:
Kortet giver adgang i forbindelse med relevant varetransport i dyrskuedagenes åbningstid. De udleveres ved henvendelse til dyrskuets sekretariat.

Udstillerparkering:
Nær Indgang Øst vil der være reserveret særlige parkeringspladser for udstillere og personale. P-pladserne tildeles efter først til mølle, så Det Fynske Dyrskue stiller ingen garanti for ledig plads på udstillerparkeringen. Udstillerparkeringen er gratis.

Standparkeringskort og indkørselskort:
I dyrskuedagene skal standparkeringskort benyttes af de biler, som ønsker at parkere på udstillerens stand. Der følger ikke standparkeringskort med ved leje af standen. Disse kan tilkøbes efter aftale med Sara Ekknud Windell.

Arbejdskort:
Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand adgang til dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og nedtagning af stande i dagene før og efter dyrskuets afholdelse. I dyrskuedagene giver dette kort ikke adgang.

Generelt:
Køretøjer må ikke efterlades med nøgler på dyrskuepladsen. Der er parkeringsforbud og færdselslovens regler gælder på hele dyrskuepladsen. Ulovligt parkerede biler og/eller biler uden gyldig tilladelse vil blive fjernet for ejers regning.

I dyrskuets åbningstid er der generelt parkeringsforbud på hele dyrskuepladsen. Parkeringsforbud gælder al parkering uden for afmærkede P-pladser efter færdselslovens regler. Ulovligt parkerede biler og/eller biler uden gyldig tilladelse vil blive fjernet for ejers regning.

5. SALG AF MAD OG DRIKKE

Salg af tilberedt mad og drikke kræver en særskilt tilladelse fra Det Fynske Dyrskue. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Salgsprodukterne må gerne være en let tilberedt ret, der indeholder det udstillede produkt. Udstillere har tilladelse til at sælge mad på deres stand, hvis dette er angivet ved køb af stand.

Alt salg af drikkevarer skal ske via indkøb gennem Det Fynske Dyrskue. Det Fynske Dyrskue forbeholder sig retten til at inddrage drikkevarer, der sælges uden aftale med Det Fynske Dyrskue.

Salg:
Salg og optagelse af bestillinger modtages jf. skrivelse fra erhvervs-og selskabsstyrelsens bestemmelser.

Salg af øl, vin og spiritus:
Al udskænkning af øl og vand skal ske gennem samarbejde med Det Fynske Dyrskues depot.

6. TELTE

Det er ikke muligt at bestille et telt til sin stand igennem Det Fynske Dyrskue i 2020. Vi har til gengæld et godt samarbejde med Midtfyns Teltudlejning.

Vi anbefaler leje af certificerede telte ved Midtfyns Teltudlejning på tlf. 6262 5522 eller via www.mftu.dk

Telte over 50 m2:
Udstillere skal, ved opsætning af telte over 50 m2, søge byggetilladelse ved Odense kommune.

Kontaktperson:
Anders Kannegaard
6551 2467
andka@odense.dk

Bemærk:
Undtaget er telte der er godkendt og certificeret.

7. GÆSTEKORT

Udstillere der ønsker at udsende gæstekort til forretningsforbindelser eller lignende kan bestille disse samtidig med tilmelding.
Gæstekort skal udfyldes med firmaets navn, adresse og standnummer inden de videregives.

Der faktureres kr. 65,00 ex. moms pr. gæstekort, som bliver anvendt. Faktura for de benyttede gæstekort vil blive fremsendt efter dyrskuet.

Der kan til enhver tid bestilles yderligere gæstekort i sekretariatet. Der er ikke forskel på voksen- og børnebilletter.

Det vil også være muligt at afhente gæstekort på Centrovice fra april 2020.

8. FROKOSTBILLETTER

Det er muligt at købe frokostbilletter, der giver mulighed for frokost til alle dagene fra den 12.-14. juni 2020.

Der vil komme yderligere informationer samt priser om dette i løbet af foråret 2020.

9. AF- OG PÅLÆSNING MED TRUCK

Det Fynske Dyrskue tilbyder udstillere truckassistance ved opbygning og nedtagning af stand. Der tilbydes op til 15 minutters gratis truckassistance pr. udstiller.

Truckassistance ud over 15 minutter faktureres med kr. 550,00 ex. moms pr. påbegyndt time.

Hvis man ønsker at benytte mere end 15 minutter, skal der rettes henvendelse til Sekretariatet. Der kan ikke træffes aftale alene med Vikarservice.

10. STRØM

Det Fynske Dyrskues elinstallatør opstiller grundinstallation i form af byggetavler. Det er udstillers eget ansvar at udføre tilslutning til tavlen, ligesom det er udstillers ansvar, at gældende regler overholdes og at egne installationer er lovlige. El-tavlerne placeres, så der kan påregnes en max. afstand på 25 meter til stand – husk forlængerledning.

Leveres fra dyrskuepladsens ledningsnet: 230/400 volt.

Alle udstillere, der medbringer min. 30 m kabel, blå CEE-stik eller alm. stik- (både kabel og stik skal medbringes), har adgang til stik med 230 volt/1200 watt.

Det er muligt at tilkøbe specialinstallationer ved tilmelding på www.detfynskedyrskue.dk

Ønskes der yderligere strøm skal bestilling ske samtidig med tilmelding og bestilling af stand.

Ekstra strøm og eventuelt arbejde og tilkobling heraf, hvor arbejdstiden går ud over 15 minutter faktureres med kr. 550,00 ex. moms pr. påbegyndt time.

11. FLAGSTÆNGER

Det er som altid muligt at tilkøbe flagstænger. Dette skal ske ved tilmelding og bestilling af stand.

Leje af dannebrogsflag:
Bestilling skal ske ved tilmelding og bestilling af stand.

Udstillere som anvender pælebor:
Ved opsætning af f.eks. flagstænger eller på anden måde gravning af dybe huller, skal der indhentes tilladelse hos Det Fynske Dyrskue, så det er sikret, at der i det pågældende område ikke er nedlagt el- eller telefonkabler samt vandledninger. Skader, der er opstået ved boringer uden forudgående tilladelse, udbedres på udstillers regning.

Der kan ydes hjælp til etablering af huller. Pris pr. hul kr. 110,00 ex. moms.

Bestilling af hjælp til etablering af huller skal ske ved tilmelding og bestilling af stand eller på Sekretariatet.

12. VAND

Vand til standene kan i visse tilfælde etableres.

13. GAS

Anvendelse af flaskegas skal anmeldes til Det Fynske Dyrskue. Alle stande, som anvender gas, skal have et piktogram for gas (A4) synligt monteret på facaden. Piktogram skal afhentes hos Det Fynske Dyrskues Sekretariat senest dagen før åbningen.  Ved brug af 11 kg gasflasker må der max. forefindes 1 gasflaske pr. opvarmningsenhed. Ved brug af 33 kg gasflasker skal flasker stilles uden for telt/vogn i et ikke brandbart flaskeskab eller container. Flaskeskab/container skal i samarbejde med Det Fynske Dyrskue sikres mod påkørsel.

Reserveflasker skal anbringes i det af Det Fynske Dyrskue opstillede gasdepot. Gasinstallationer skal udføres af Det Fynske Dyrskues autoriserede installatør, ligesom gasaggregater skal godkendes af en autoriseret installatør inden ibrugtagning. Alle med gasforbrug skal anmelde antal enheder senest 31. maj.

14. VAGT

Der er vagt på pladsen om natten fra onsdag d. 10. juni 2020 til mandag morgen kl. 7.00 d. 15. juni 2020. Der vil være to faste vagter, som går på pladsen fra kl. 21.00 til kl. 6.00. Portene er bemandet udenfor alm. åbningstid.

Det Fynske Dyrskue påtager sig ikke ansvar for skader, der forårsages på personer samt effekter, der tilhører eller anvendes af udstiller eller personalet. Herunder tab ved tyveri og brand. Udstillere har mulighed for at tegne en tillægsforsikring, der dækker under dyrskuet.

Udstiller er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som han eller hans personale måtte forvolde på det lejede areal og de af Det Fynske Dyrskues tilhørende effekter. Eventuel skade på det lejede opgøres af Roskilde Dyrskue, hvis afgørelse er bindende. Forsikringer af enhver art påhviler udstiller.

Udstiller er ansvarlige for person- og/eller tingskade påført andre udstillere eller de besøgende gæster.

15. RENOVATION

Affald skal sorteres i følgende kategorier:

 • Pap
 • Plast
 • Forbrændingsegnet affald

 

Der vil være containere til forbrændingsegnet affald i nærheden af standene. Såfremt en udstiller har papaffald, kan dette lægges ved vejsiden efter lukketid, og det vil blive fjernet inden åbningstid.

Affald vil løbende, i åbningstiden og efter lukketid, blive samlet ind. Stil gerne affaldet ud, så det er synligt for hjælperne på pladsen.

16. MILJØSKADER

Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. hændelse skal indberettes til Sekretariatet ved Indgang Øst.

I øvrigt er udstillerne under opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Der henvises ”Lovgivning og udstillers forpligtelser”.

Brand- og beredningsmandskab:
Bemærk: Beredskabsinspektørens anvisninger skal altid efterkommes.

Udstillerne skal selv medbringe ildslukkere. Forsamlingstelte og huse på over 50 m2 og max. 150 personer skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der opstilles borde og stole i telte og huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Brug af åben ild (grill etc.) skal også godkendes af brandmyndigheder.

Det Fynske Dyrskues beredskabsmyndighed:
Beredskab Fyn Aasumvej 35 5240 Odense Nø Tlf.: 6551 1800 E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk

17. DISPENSATION

Evt. dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan kun ske efter forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue. Kontaktperson: Sara Ekknud Windell tlf. 4032 0069

18. ØVRIGE VILKÅR

Færdsel på dyrskuepladsen:
Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar, og dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

Værnetingsaftale:
Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, skal sagen afgøres ved Byretten i Odense.

Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forestående regler.

Flagning og aktiviteter på standen:
I standens afgrænsning skal flagning udføres på en sådan måde, at det ikke generer el- ledninger eller nabostande.

Lodsedler m.m:
Lodsedler o.l. må ikke, uden tilladelse, sælges fra standene eller på pladsen.

Reklame: Reklamer og præsentationer må kun finde sted indenfor egen lejet stand medmindre der er givet tilladelse til andet. Højtaleranlæg etc. må ikke kunne genere naboudstillerne. Udstillere skal holde alle udstillingsgenstande indenfor den angivne stand. Løbesedler m.m. må kun uddeles fra egen stand.

Ansvar forbundet med udstillet materiel:
Enhver risici for beskadigelse, forbundet med udstillede materiel, under og efter arrangementet bærer udstiller selv, her under f.eks. brand, tyveri, sandskade, forsendelse. Udstillerne er ligeledes ansvarlig for evt. skader, der er påført personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller udstillerpersonalets side.

Overnatning på stande:
Det er ikke tilladt at overnatte på standen. Brandmyndighederne tillader ikke spredt overnatning udenfor det anviste campingområde.

Aflevering af arbejdskort:
Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand adgang til dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og nedtagning af stande i dagene før og efter dyrskuets afholdelse. I dyrskuedagene giver dette kort ikke adgang.

LOVGIVNING & UDSTILLERS FORPLIGTELSER
 1. Ifølge arbejdsmiljølovens §§ 30 og 31 skal maskiner, redskaber eller anden teknisk anordning, som udstilles her i landet til salg, leje eller reklameøjemed, være forsynet med nødvendige beskyttelsesanordninger og i det hele frembyde betryggende sikkerhed mod sundhedsfare og ulykkestilfælde. Sådanne udstillede maskiner m.v. skal endvidere være forsynet med et skilt, der angiver fabrikantens navn og adresse samt for importerede maskiners vedkommende tillige importørens nav og adresse. De udstillede tekniske anordninger skal med andre ord opfylde de samme sikkerhedsmæssige krav, som stilles til disse ved salg, udlejning og udlån til brug.
 2. Hvis en udstiller ønsker at vise konstruktive detaljer, som er skjult af normal afskærmning, kan denne erstattes af en særlig udstillingsafskærmning, som er gennemsigtig. Eventuelt kan stillestående maskineri udstilles med aftaget skærm, når denne vises ved siden af maskinen.

Herudover er det i visse tilfælde nødvendigt at træffe foranstaltninger til publikums beskyttelse, som går videre end arbejdstilsynets normale krav under maskiners brug. Dette gælder såvel kørende som stillestående maskiner. Demonstration på udstillinger, dyrskuer og lignende af kørende maskiner skal forgå i indhegnet bane eller ring.

For så vidt angår holdende maskiner med maskineri i gang skal farlige arbejdsorganer, som ifølge deres art ikke kan afskærmes fuldstændigt, indhegnes. Som eksempel på, hvordan sådan indhegning skal foretages, kan nævnes demonstration af en holdende mejetærsker med skærebordet i gang eller en frontlæsse, hvor hævning og sænkning demonstreres.

For så vidt angår maskiner, som demonstreres stillestående, kan det være nødvendigt at blokere startsystemer og lignende for at hindre at publikum tilsigtet eller utilsigtet kan sætte maskineriet i gang. Som eksempler kan nævnes blokering af traktorens startsystem, således at utilsigtet start hindres, samt sikring ag frontlæssere og lignende, der udstilles med læsseren i hævet stilling, således at det hindres, at læsseren utilsigtet kan sænkes.

 1. Er en udstiller i tvivl om hvilke sikkerhedsmæssige krav, der i henhold til arbejdsbeskyttelseslovgivningen stilles til den udstillede tekniske anordning, vil fornøden vejledning i så henseende kunne fås hos arbejdstilsynet stedlige tilsynskreds eller hos:

Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C tlf.: 7012 1288 www.at.dk

 1. Opmærksomheden henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. De i bekendtgørelsen indeholdte forbud mod at anvende mindreårige til arbejde med visse tekniske anlæg, hjælpemidler, stoffer og materiale og til visse arbejdsprocesser og arbejdsmetoder er også gældende på udstillinger og lignende.

*Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af ovenstående vilkår og betingelser