fbpx

Der vil ske løbende opdateringer af dette.

Street Food 
Ledige:
4 stand a 6*6 meter
Andre:
Flagalléen 10*10 meter

 

Generelle regler og betingelser

Åbningstider
Dyrskuets åbningstider er i 2021:

Fredag   08.00 – 20.00*
Lørdag   09.00 – 20.00*
Søndag  09.00 – 16.00

*Bemærk: Det forventes ikke af erhvervsudstillere, at de har åbent.

 

Drikkevarer

Leverandør forpligter sig til at sælge drikkevarer. Alle drikkevarer skal købes gennem Det Fynske Dyrskues leverandør Svendborg Depot. Der må ikke sælges andet.

Leverandør skal også følge priserne fastsat af Det Fynske Dyrskue, som gør, at alle steder tager samme pris. Sortimentet er begrænset, og leverandør kan godt vælge kun at sælge én slags vand og øl. Der skal dog altid, som minimum sælge kildevand og fadøl.

Vare Forhandler pris* – eks. moms Udsalgspris inkl. Moms
Odense pils (25 ltr) 692,47 40 kr. 3 stk. 100 kr.
Classic ( 25 ltr) 758,78 40 kr. 3 stk. 100 kr.
Kildevand 0,5 10 kr. 20 kr.
Sodavand 0,5 12 kr. 25 kr.

 

Bestilling af drikkevarer skal ske hos Ove Nielsen tlf. 2125 3039 eller ove@depot-svendborg.dk

Alt drikkevarer skal købes gennem Svendborg Depot – drikkevarerne vil blive leveret på dyrskuet.

 

Sundhedsforskrifter

Leverandør forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende regelser, som måtte være fastsat af Fødevarestyrelsen.

 

Bevilling

Fynsk Landbrugs eventforening ansøger om de nødvendige tilladelser til afholdelse af arrangementet.

 

Betaling
Fynsk landbrugs Eventforening fremsender faktura til leverandør. Lejen forfalder til betaling senest d. 12. maj 2020.

 

Faciliteter

Leverandør disponerer over den tildelte stand fra fredag morgen d. 11. juni 2021 kl. 08.00 til søndag aften d. 13. juni 2021 kl. 16.00. Der er mulighed for opstilling fra tirsdag d. 8. juni 2021, og pladsen skal være forladt senest tirsdag kl. 16.00 i den følgende uge.

 

Området skal afleveres i ryddelig stand. Det Fynske Dyrskue er behjælpelig med bortskaffelse af affald.

 

Øvrigt

Begge parter forpligtiger sig til at bidrage til et positivt samarbejde i forbindelse med afholdelse af Det Fynske Dyrskue, også ved opgaver/forhold som ikke måtte være beskrevet i ovennævnte aftale.