fbpx

Det Fynske Dyrskues hesteudstilling er hvert år et stort trækplaster for publikum og udstillere.

Det er her, hvor udstillernes passion for hestesporten samles med en lang række forskellige racer, hvor der både konkurreres internt og lægges op til at komme ud til det brede publikum, der er nysgerrige på hestesporten.

Igen i år glæder vi os til at byde velkommen til alle de kendte racer samt nye og spændende racer. 

 

Tilmeldingen begynder den 1. april 2020 kl. 12 – vi lukker for tilmeldingen igen den 14. april 2020.

 


Projektledere hesteudstillingen:

Anika Buur Leth

abl@fynsklandbrug.dk

tlf. 40227957

 

Denise Andersen

dean@fynsklandbrug.dk

Tlf.  21493278

REGLER FOR DET FYNSKE DYRSKUE 2020

De samlede regler inkl. priser m.v. vil blive opdateret efter møde i Heste Forum.

 

A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Det er dyrskuets formål:
a) at demonstrere de enkelte husdyrracers avlsmål og derigennem at supplere og underbygge andre avlsforanstaltninger
b) at virke som oplysende landbrugsudstilling for erhvervets udøvere
c) at præsentere landbrugserhvervet og virke kontaktskabende over for andre befolkningsgrupper
d) at præsentere udstillinger med tilknytninger til landbrugserhvervet, som naturligt hører hjemme på dyrskuet.

HVEM/HVAD KAN UDSTILLE(S)
For at dyr kan udstilles og konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være bosiddende på Fyn eller omkringliggende øer og være medlem af en landøkonomisk forening eller en raceavlsforening.
Udstillere af heste og ponyer skal – for at kunne udstille – være medlem af en avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening.
Udstillede dyr skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogs bestemmelser om racerenhed.
Andre udstillere eller foreninger kan udstille efter særlig aftale, godkendt af dyrskueledelsen.

BEDØMMELSE
Bedømmelsen omfatter dyr i alle afdelinger og aldersklasser. Der henvises til de særskilte regler for de enkelte dyregrupper.
Bedømmelsen foregår på den anviste plads.
Under bedømmelsen er adgang inden for afspærringerne ikke tilladt for andre end dommere, medhjælpere og trækkere.
Ingen dommer kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde økonomisk interesseret i.
Spørgsmålene på tilmeldingssiden skal besvares, og udstillerne indestår for rigtigheden af alle givne oplysninger samt for, at dyrene ikke har skjulte fejl.

Dyrskueledelsen kan, hvis pladsforholdene nødvendiggør det, afvise sidst indkomne tilmeldinger, også selvom de er rettidigt indgivet.

OBLIGATORISKE ARRANGEMENTER
Det forventes at man som udstiller deltager i alle de obligatoriske dyrskuearrangementer som for hestenes vedkommende er Bedømmelse, Karakteristik, Slangegang, Åbningsceremoni, Konkurrencer på tværs af racerne (så fremt man er udtaget hertil), m.v. Disse arrangementer går altid forud for shows, mønstringskonkurrence og brugsklasser (Spring, Dressur, Western og Topkørsel)

OVERTRÆDELSER AF REGLEMENT
Ved fremstillingen på dyrskuepladsen skal udstillerne rette sig efter de i Priser & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser med hensyn til mødetid, dyrenes ophold og placering på dyrskuepladsen, tilladelse til at forlade denne m.m.
Overtrædelse af de i Priser & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser kan medføre annullering af tildelt anerkendelse for udstillede dyr, bortvisning af disse fra dyrskuepladsen, samt udelukkelse fra at udstille på dyrskue i et tidsrum, der i hvert enkelt tilfælde bestemmes af dyrskuets ledelse.
Skuet disponerer over ledig staldplads for ikke fremmødte dyr.

RISIKO/ANSVAR
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side.
Ligeledes er tab pga. sygdomme/sygdomsrestriktioner erhvervet på dyrskuet for egen risiko.

 

Telefonliste 2020
Ansv. Hesteudstilling Anika Buur Leth 40227957 abl@fynsklandbrug.dk
Ansv. Hesteudstilling Denise Andersen 21493278 dean@fynsklandbrug.dk
Formand Fynsk Hesteforum Bjarne Poulsen 22165190 bjarne.poulsen@outlook.dk
Næstform. Fynsk Hesteforum Anika Buur Leth 31680761 dsahregionfyn@gmail.com
Staldmester Magnus Juul Nordstrøm 29928541 magnusnordstrom1979@gmail.com
Staldmester Knud Erik Rasmussen 30263738 kegr@mail.dk
Staldmester Martin Petersen 20114208 martinmultiservice@outlook.dk
Hesteguideansvarlig Michael Nielsen 27596189 hesteguide@yahoo.dk
Ansv. for Topkørsel Leif Tornquist Nielsen 28978083
Ansv. for Dressur og Spring Vibeke Jørgensen 29498728 virynkeby@hotmail.com
Ansv. Western Sine Madsen 24276478 sinetriermadsen@gmail.com
Ansv. Western Pernille Them Poulsen 22833898 thempo@live.dk
Ansv. Hestegalla Jette Møller Sørensen 22960229 jettems78@gmail.com
Appaloosa Horse kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Barokpinto Raceguide Dolly Rosenlyst 30421022 rosenlystdolly@gmail.com
Barokpinto Showkoordinator Sandra Rosenlyst 30421023 sandrarosenlyst36@gmail.com
Barokpinto Showkoordinator suppleant Sascha Rosenlyst 93909084 sascha-rosenlyst@hotmail.com
Connemara kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Dartmoor Raceguide + Showkoordinator Ann Edal 29663837 ann@stutteriedal.dk
Den Belgiske Hest Raceguide + Showkoordinator Marie Brems 61114200 Marie-brems@hotmail.com
Den Islandske Hest Raceguide Cecilie Vraa 25157719 cecilievraa@gmail.com
Den Islandske Hest Showkoordinator Laura Nielsen 27504191 laura.e.niels@outlook.dk
DSP Raceguide + Showkoordinator Marlene Pedersen 61374452 marlenebh@gmail.com
DV Raceguide Linda Bebe 20969205 lindabebe@live.dk
DV Showkoordinator Vibeke Jørgensen 29498728 virynkeby@hotmail.com
Fjordheste Raceguide Niels Frovin Christensen 20330534 linkehoej@dlgpost.dk
Frederiksborg Raceguide Ole Grill Andersen 50990214 olegs@live.dk
Frederiksborg Raceguide suppleant Benny Hansen 65964547 sus4547@yahoo.dk
Frieser Raceguide + Showkoordinator Belinda Johansen 22714425 belindagerbergs@hotmail.com
Frieser Showkoordinator Berit Henriksen 24249927 berith.henriksen@gmail.com
Frieser Raceguide + Showkoordinator suppleant Kristina Skovløkke 25210201 ksj2405@live.dk
Fuldblod XX kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Fuldblodsaraber Raceguide + Showkoordinator Louise Christine H. Rasmussen 26367104 louise-ras@hotmail.com
Gotlandsruss Raceguide + Showkoordinator Anita Jensen 20932414 anitaclaus@nypost.dk
Haflinger Raceguide Gitte Rask Nielsen 27135189 gittemulle@live.dk
Haflinger Showkoordinator Heidi Albrekt 60709532 hacanah@gmail.com
Jydsk Hest Raceguide Jesper Bernth Sørensen 28860102 jesper@jyskehestsnave.dk
Jydsk Hest Raceguide suppleant Martin Petersen 20114208 martinmultiservice.outlook.dk
Jydsk Hest Showkoordinator Gitte Ebbesen 26174623 helbergebbesen@hotmail.com
Jydsk Hest Showkoordinator Marlene Rasmussen 24664546 vagn-marlene@hotmail.dk
Knabstrupper kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Lipizzaner kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Miniature Hest Raceguide Stine Andersen 20643769 stinelouise@live.dk
Miniature Hest Showkoordinator Maria Davidsen 60154878 mariadv71@hotmail.com
New Forest Raceguide Anne Lund Koch 22469428 hvedholm@compaqnet.dk
New Forest Showkoordinator Vivi Lyholm 20871353 vivi.lyholm@email.dk
Nordsvensk Hest kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Oldenborg Raceguide Hans Jørgensen 24257104 tokelundsgaard@live.dk
Oldenborg Showkoordinator Tina Lindstrøm 22417003 staldrenti@hotmail.com
Paint kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Palomino kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Pinto Raceguide Dolly Rosenlyst 30421022 rosenlystdolly@gmail.com
Pinto Showkoordinator Sandra Rosenlyst 30421023 sandrarosenlyst36@gmail.com
Pinto Showkoordinator suppleant Sascha Rosenlyst 93909084 sascha-rosenlyst@hotmail.com
PRE Raceguide + Showkoordinator Mette Andersen 22401230 staldrohan@gmail.com
Quarter Raceguide + Showkoordinator Benedicte Nielsen 22921286 benedictesnielsen@gmail.com
Shagya, Anglo, Sports- og Hispanoaraber Raceguide + Showkoordinator Susanne Pedersen 29249330 susanne.skovly@gmail.com
Shetlandspony Raceguide Ole Skårup 29446712 ole-skaarup@hotmail.dk
Shetlandspony Raceguide suppleant Rikke Rodt 26233465 rikkerodt@hotmail.com
Shetlandspony Showkoordinator Heidi Møller Larsen 21937777 heidi.moller.larsen@svendborg.dk
Shire Raceguide Knud Erik Rasmussen 30263738 kegr@mail.dk
Shire Showkoordinator Cecilie Godsk Andersen 71920200 duephotography@icloud.com
Tinker Raceguide Dorte Rande kaninhotel@gmail.com
Tinker Showkoordinator Tina Bro 28523120 tmbprivat@gmail.com
Tinker Showkoordinator Vibeke Allen 50204540 vibekeallen@hotmail.com
Trakehner kontakt ansvarlig for Hesteudstilling
Traver Raceguide + Showkoordinator Jeanette Kirstine Ørum Christensen 26115346 Jeanettekirstine@gmail.com
Welsh Pony & Cob Raceguide Brian Laulund-Pedersen 21787474 brian@dahlsminde.dk
Welsh Pony & Cob Showkoordinator Nina Trædholm 24481562 Nina.tanni@gmail.com