fbpx

Vi glæder os igen i år til at kunne byde velkommen til tre dage med bedømmelser, konkurrencer og socialt samvær.

Tilmeldingen begynder: Dato kommer

 

Projektleder Får & geder

Mette Truelsen

eventmdt@gmail.com

 


Regler for Det Fynske Dyrskue 2020

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Det er dyrskuets formål:
a) at demonstrere de enkelte husdyrracers avlsmål og derigennem at supplere og underbygge andre avlsforanstaltninger
b) at virke som oplysende landbrugsudstilling for erhvervets udøvere
c) at præsentere landbrugserhvervet og virke kontaktskabende over for andre befolkningsgrupper
d) at præsentere udstillinger med tilknytninger til landbrugserhvervet, som naturligt hører hjemme på dyrskuet.

HVEM/HVAD KAN UDSTILLE(S)
For at dyr kan udstilles og konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være bosiddende på Fyn eller omkringliggende øer og være medlem af en landøkonomisk forening eller en raceavlsforening.
Udstillere af heste og ponyer skal – for at kunne udstille – være medlem af en avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening.
Udstillede dyr skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogs bestemmelser om racerenhed.
Andre udstillere eller foreninger kan udstille efter særlig aftale, godkendt af dyrskueledelsen.

 

RISIKO/ANSVAR
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side.
Ligeledes er tab pga. sygdomme/sygdomsrestriktioner erhvervet på dyrskuet for egen risiko.

 

Priser

Får & geder                                                Grundgebyr     Pr. Tilmeldt dyr      Bemærkninger
Får – Vædder/Får m/lam el. u/lam      295,00                245,00

Geder – Buk/Ged m/kid eller u/kid     295,00               245,00

Får/Geder – 1 år uden lam/Kid             295,00               125,00

Får/Geder – Samling                              295,00              175,00                         + normalpris for enkeltindividerne,                                                                                                                                            som skal være tilmeldt udstillingen

Alle priser er incl. moms
Priserne er angivet incl. betaling for strøelse (halm) alle 3 dage Katalog til får og gedeudstillere vil være gratis tilgængeligt på hjemmesiden, ellers kan det tilkøbes for en merpris

 

BETALINGSBETINGELSER
Når din tilmelding er godkendt, når der er betalt med kort på hjemmesiden.
Det er ikke muligt at få refunderet sin betaling ved framelding.

ADGANGSTEGN
Der benyttes armbånd som adgangstegn for alle udstillere, dyrepassere m.fl., som ønsker adgang til pladsen alle tre dage. Armbåndet giver kun adgang til pladsen, såfremt det er korrekt anbragt på det ene håndled.
Udstillere af får og geder får tildelt 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert tredje tilmeldt dyr.
Eksempel:
1 dyr = 1 armbånd, 2 dyr = 1 armbånd, 3 dyr = 1 armbånd, 4 dyr = 2 armbånd, 5 dyr = 2 armbånd, 6 dyr = 2 armbånd og 7 dyr = 3 armbånd

ANDRE BESTEMMELSER
Dyrskuets åbningstider
Fredag d. 14. juni 2019 kl. 8.00 – 20.00

Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 9.00 – 18.00

Søndag d. 16. juni 2019 kl. 9.00 – 16.00

 

VETERINÆRE BESTEMMELSER
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå/begrænse smittespredning og for at beskytte raske dyr/besætninger mod smitte fra andre besætninger. Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for smittespredning ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.
Indsyning
Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene torsdag, den 11. juni fra kl. 13.00 til kl. 21.00 og fredag, den 12. juni fra kl. 07.00 – 08.00.
Alle får og geder skal ind via. Flemmings Allé.
Alle dyr skal synes af en dyrlæge inden/ved aflæsning på dyrskuepladsen.
Kun sunde og raske dyr kan tilføres skuet.
Alle får og geder skal have godkendte CHR-øremærker for at kunne udstilles, og være mærket efter gældende regler (BEK nr. 598 af 31. maj 2017 om mærkning og registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder).
7/30 dages reglen:
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at
• man må ikke flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen. • Samtidigt kan får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.
Dyr, der har deltaget i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel, således kan får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Det betyder, at der kan udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum.
Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument, fra CHR-registeret.

 

IMPORTEREDE DYR
• Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendte regler.
• Dyret/dyrene skal mindst være importeret 12 måneder før skuets afholdelse.

• Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr.
• Besætninger, der har haft fysisk kontakt – eller har købt fra importbesætninger, er under samme regler.
Maedi: Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og forevises ved indsyning.

Scrapie: Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage
Salmonella: Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1, i min. 7 mdr.
Skab og lus: Dyr med lus eller skab vil blive afvist.
Drægtighed/kastning: Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.
Smitsomme sygdomme: Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: F.eks. Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge. Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 6 måneder, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages til ansvar.
Ejererklæring, Smitsomme sygdomme, vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning. ( downloades på www.detfynskedyrskue.dk )

 

Klovsyge:
For at udstille dyr skal BESÆTNINGEN være testet fri for klovsyge, og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsygesundhedsprogram skal medbringes.
Prøverne er gældende i 3 år, (hvis kravet om testgyldighed overholdes) på udstillingstidspunktet.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn
Alle får og geder skal være ledsaget af:
– En underskrevet Ejererklæring, Tilmeldingsskema, som bl.a, dokumenterer, at 7/30 dagsreglen er overholdt. At alle selvdøde og aflivede dyr i besætningen, over 18 mdr. er sendt til DAKA, samt de i Plan og Regler øvrige nævnte sygdomme og regler er overholdt.
• En underskrevet Ejererklæring, Det Fynske Dyrskues Klovsygeprogram • En underskrevet Ejererklæring, Smitsomme sygdomme • Et underskrevet Transportdokument
Erklæringerne findes på hjemmesiden, og kan printes ud derfra.
Medbring også:
• M3 attest • Sundhedsdokument fra CHR-registeret

UDSTILLING

Hvem/hvad kan udstilles:
For at udstille på Det Fynske Dyrskue kræves der at:
1. Der kan udstilles får og geder af officielt anerkendte racer. De udstillede dyr skal uanset race være over 87,5% racerene. Hvis raceforeninger/-udvalg har godkendt et krydsningsprogram, kan krydsningslam udstilles. Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelse i type, farve og aftegninger afgøres af dyrskuets ledelse.

BEDØMMELSESKLASSER
Der kan udstilles i følgende hold:
Væddere / bukke 3 år og ældre

Væddere / bukke 2 år

Væddere / bukke 1 år
Får med lam / ged med kid 3 år og ældre

Får med lam / ged med kid 2 år

Får med lam / ged med kid 1 år

Får uden lam / ged uden gimmer 1 år
Samling af 3 får med lam 2 år og ældre

Samling af 3 får med lam 1 år

Samling af 3 får uden lam 1 år

Afkomssamlinger efter får og ged min. 5 stk. afkom
Afkomssamlinger efter vædder og buk – afkom fra 3 forskellige aldersklasser Min. 8 stk. afkom
Lammesamling min. 3 lam / kid samme vædder / buk

 

Præmiering:
Tildeling af 24 points kan kun ske i tilknytning til uddeling af ærespræmier. Præmier til afkomssamlinger efter får/ vædder og ged / buk tilfalder ejeren af stamdyret. For 1 års vædder/får og buk/geder kan der tildeles præmier og/eller bånd på tværs af racerne.
Lam/kid:
Får og geder der er med i får/gederegistreringen, kan undlade at møde med lam/kid, når læmning og 2 måneders vægt er indberettet inden tilmelding til dyrskuet.
For får gælder:
2 års dyr og ældre skal have læmmet og opfostret eget afkom i udstillingsåret 1 års dyr kan tilmeldes med eller uden afkom.
Afkom:
Der følger det udstillede dyr, skal påføres tilmeldingsskemaet med CKR-nr.
Alder:
På de udstillede dyr afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Dyr født i november og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår.
Tandstilling:
Dyr med over- eller underbid større end svarende til en tandstik (ca. 2 mm) kan ikke bedømmes.
Uldlængde:
På de udstillede dyr må uldlængden ikke være over 2 cm, dyr med længere uld afvises af dommerne. Uldracer skal følge deres raceforenings beslutning om uldlængde ved præmiering.
Halelængde:
For alle dyr gælder, at halen skal dække endetarms- og kønsåbning.

Samlinger:
En samling skal bestå af mindst 3 dyr, en udstiller kan tilmelde 1 dyr i reserve. Dyr tilmeldt samling skal fremstilles som enkelt dyr. Der betales normal takst for enkeltdyr – takst for samling.
Afkomssamling:
Dyr, der tilmeldes til fremstilling i afkomssamlinger skal individuelt bedømmes forældredyret skal indgå i samlingen, men deltager ikke i bedømmelsen. For afkomssamling efter får gælder, at afstamningen skal være i lige hunlinie. Stammoderen skal give møde.

 

Dyrskuet tager forbehold for ændringer.