HVEM KAN DELTAGE

Udstillere på børnedyrskuet må ikke være fyldt 17 år den 14. juni 2019 og skal være fyldt 7 år den 16. juni 2019. Der kan kun udstilles et dyr pr. udstiller (undtagen dyr med unger) og kun en udstiller pr. dyr. Af hensyn til staldpladser forbeholder vi os ret til at begrænse antallet af udstillere.

Det er ikke muligt for ryttere, som har deltaget i et b-stævne (lands- og elitestævne) i 2017-2019 at deltage på børnedyrskuet med en pony (men de må selvfølgelig gerne komme med andre dyr).

En pony er et dyr af hesteracen der ikke overstiger 148 cm uden sko.

Brud på dyrskuets regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning!

TILMELDING OG PRIS

Ponyer: 265,- kr. inkl. moms
Andre dyr: 165,- kr. inkl. moms.

Skal du have en ven- eller veninde med, skal han/hun købe almindelig billet til Det Fynske Dyrskue. Billetterne kan købes enten på nettet: www.detfynskedyrskue.dk eller ved indgangen.

Du kan kun tilmelde dig på nettet. Gå ind på www.detfynskedyrskue.dk. Her finder du tilmeldingsformularen under fanen BØRNEDYRSKUE. Tilmelding og betaling foregår samtidigt på nettet. Din tilmelding er først registeret, når din betaling er modtaget. Tilmeldingen er bindende, og gebyret returneres ikke ved afbud.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 13. maj 2019

Hvis du ønsker, at din pony skal stå ved siden af f.eks. din venindes pony, er det meget vigtigt, at både du og din veninde gør opmærksom på dette, når I tilmelder jer. Opgiv dine venners navne og deres ponyers navn i kommentarfeltet. Vi gøre hvad vi kan for at placere jeres ponyer ved siden af hinanden. Men vi kan ikke give nogen garanti.

MØDETID

Ponyer, æsler og lignende kan komme fra torsdag den 13. juni kl. 15:00 og skal være mødt på dyrskuepladsen, inden fredag den 14. juni 2019 kl. 7:00. Dyrene skal blive på pladsen til lukketid søndag den 16. juni.

Kalve, får, geder og lignende (klovbærende dyr) skal indsynes torsdag den 13. juni mellem kl. 15:00 og 20:00. Dyrene skal blive på pladsen til lukketid søndag den 16. juni.

Hunde, kaniner, marsvin, hamster, fjerkræ og lignende kan komme fra torsdag den 13. juni kl. 15.00. De skal være mødt på dyrskuepladsen, inden kl. 07:00 lørdag den 15. juni 2019. Dyrene må gerne tages med hjem om natten.

Transportere/personvogne skal være ude af pladsen senest kl. 7:00 fredag den 14. juni 2019. Der må ikke komme transportere/personvogne ind på pladsen, før efter kl. 16:30 søndag den 16. juni 2019.

Af- og pålæsning af dyr og materialer for børnedyrskuets udstillere skal foregå i den store ring. Følg anvisningerne ved ankomst

INDKVARTERING AF DYR

Ponyer, kalve, æsler, får og geder anbringes i stalde. Kaniner, og andre smådyr anbringes i bure. Hundene får hver sin hundekurv.

TELTPLADS

Der er mulighed for overnatning på børnedyrskuet, men kun i telt. På grund af pladsmangel forbeholder vi os ret til at afvise store telte. Overnatning på teltpladsen er ikke tilladt for voksne. Rygning og brug af åben ild på teltpladsen er strengt forbudt.

Udskriv teltformularen fra vor hjemmeside og tag den med. Ingen telte må sættes op uden godkendelse af campbossen. Teltpladsen er åben fra torsdag 13. juni 2019 kl. 15:00.

VETERINÆRE REGLER
 1. Kalve – vil du udstille en kalv, skal du kontakte sekretariatet for at få særlige regler tilsendt.
 2. Ponyer – bør være vaccineret mod influenza senest 10 dage før dyrskuet. Alle ponyer SKAL have et gyldigt hestepas. En pony må ikke være højere end 148cm i stangmål. Hingste ældre end 1,5år er ikke tilladt.
 3. Får, lam, geder og kid – vil du udstille får, lam, geder eller kid, skal du kontakte sekretariatet for at få særlige regler tilsendt.
 4. Svin – kan ikke udstilles.
 5. Hunde – vær opmærksom på evt. krav om vaccinationer.
 6. Katte – kan ikke udstilles.
 7. Kaniner – bør behandles mod parasitter i pelsen før dyrskuet. Kontakt din dyrlæge for rette midler. Se efter, at det ikke løber fra kaninens næse og øjne. Brug en ny eller rengjort transportkasse.
 8. Marsvin og hamstere – ingen specielle regler.
 9. Fjerkræ – vær opmærksom på evt. krav om vaccination af voksne dyr. Kontakt sekretariatet.
 10. Dyr fra zoologiske haver og dyreparker – kan ikke udstilles. Hjorte, lamaer, rensdyr og bisonokser kan ikke udstilles.
 11. Andre dyr – vil du gerne udstille andre dyr, end dem der er nævnt, skal du kontakte sekretariatet.
ADGANGSTEGN OG ØVRIGT DELTAGERMATERIALE

Efter vi har modtaget din tilmelding, laver vi et katalog, du får kataloget udleveret, når du kommer til dyrskuet. Torsdag den 13. fra kl. 18:00 til 20:00 samt fredag og lørdag på børnedyrskuet.

Adgangstegn, katalognummer og deltagerbrev med praktiske oplysninger kan afhentes i dyrskue-sekretariatet (ved hovedindgangen til dyrskuepladsen) tirsdag den 11. juni og onsdag den 12. juni 2019 i tidsrummet kl. 09.00-16.00. Torsdag den 13. juni 2019 i tidsrummet kl. 09.00-14.00.

Fra torsdag den 13. juni 2019 kl. 15.00 vil du få dit materiale udleveret, når du og dit dyr kommer til børnedyrskuet. Deltagerbrev med praktiske oplysninger vil blive lagt på www.detfynskedyrskue.dk ca. 10 dage før dyrskuet.

SÆRLIGE INFORMATIONER

Morgenmadsservice:
Vi har igen i år lavet en morgenmadsservice. Ønsker du morgenmad, SKAL dette bestilles ved tilmeldingen. Det er IKKE muligt at bestille morgenmad på dyrskuet. Morgenmadspakken koster 100,00 kr. pr. person for alle 3 dage. Prisen er inkl. moms.

Lørdagshygge:
Der er i år også mulighed for ”Byg selv burger” lørdag aften på Børnedyrskuet. Vi hygger rundt om og i ringen. Husk selv at medbringe drikkelse. Lørdagshyggen bestilles på hjemmesiden ved tilmelding og koster 100,00 kr. pr. person inkl. Moms.

Som en særlig service er der fælles mønstringstræning fredag morgen for udstillerne med ponyer.

Skal du være med i trail lørdag? Vi laver fælles trailtræning fredag aften.

Oversigten over konkurrencerne, vejledninger, tips og hints samt anden relevant info finder du på www.detfynskedyrskue.dk gå ind på fanen ”Info for udstillere” .

Er du i tvivl om noget, så snak med mor og far, dyrlægen, tag en tur på nettet, send en mail eller ring til sekretariatet.

Vi glæder os til at se dig på børnedyrskuet!

Med venlig hilsen
Jette Nielsen & Lars Toftdahl

Projektleder børnedyrskuet:

Lars Toftdahl
Tlf. 4038 7199
Mail: lars@redranch.dk