Til lærere og pædagoger:

Hvis jeres børn (fra folkeskole, efterskole, specialskole, dagpleje, vuggestuer eller børnehave) har lyst til at deltage, skal nedenstående adgangsbevis bruges. Adgangsbeviset gælder kun fredag den 14. juni 2019 mellem kl. 08.00 – 16.00

Adgangsbeviset skal afleveres i udfyldt stand ved billetkontrollen og er kun gyldig med underskrift/stempel.

Adgangsbevis

Kommunale dagplejere

Adgangsbevis

Private dagplejere

Adgangsbevis

Vuggestue & børnehave

Adgangsbevis

Folkeskole & efterskole