Teltplads

Telt på teltpladsen

Kunne du tænke dig at overnatte på Det Fynske Børnedyrskue?

Der er mulighed for overnatning på børnedyrskuet, men kun i telt. På grund af pladsmangel forbeholder vi os ret til at afvise store telte. Overnatning på teltpladsen er ikke tilladt for voksne. Rygning og brug af åben ild på teltpladsen er strengt forbudt.

Udskriv teltformularen og tag den med på dyrskuepladsen, når du kommer torsdag aften. Du aflevere den udfyldte teltformular til campbossen, og så får du anvist en plads hvor du må stille dit telt op. Ingen telte må sættes op uden aflevering af teltformular og godkendelse af campbossen. Teltpladsen er åben fra torsdag den 14. juni 2018 kl. 15:00.

 

Telt type
Telt type          Antal personer             Teltkategori             Maks. Størrelse (bredde x Længde)
A                       1-2                        Tunnel/ Iglo                  2,5m x 2,5m
B                       3-4                        Tunnel/ Iglo                  2,5m x 3,5m
C                       5-6                        Tunnel/ Iglo                  3,0m x 5,0m
D                       1-2                      Spids/ Trekant                2,0m x 2,5m
E                       3-4                      Spids/ Trekant                3,0m x 4,0m
F                       5-6                      Spids/ Trekant                3,0m x 5,0m
G          Uden for kategori.

Der kan ikke forventes plads til telte der ikke passer i de ovenstående telttyper.

UDSKRIV TELTFORMULAR HER

Regelsæt:

 • Det Fynske Børnedyrskues teltplads er kun for udstillerne på Børnedyrskuet, samt deres hjælpere.
 • Ophold på teltpladsen sker på eget ansvar.
 • Det Fynske Dyrskue har intet ansvar i forbindelse med skader, uheld og tyveri. Dettegælder både personer og personlige ejendele.
 • Det Fynske Børnedyrskue har nattevagter på teltpladsen.
 • Pladsen er godkendt af brandmyndighederne.
 • Det er ikke tilladt for personer over 18 år at overnatte på teltpladsen.
 • Tobaksrygning, brug af åben ild, øl og spiritus er forbudt på teltpladsen.
 • Der skal være ro på teltpladsen efter kl. 22:00.
 • Der må udvises hensyn til alle der opholder sig på teltpladsen.
 • Alle har pligt til at holde området omkring teltet ryddeligt og pænt.
 • Personer der ikke kan overholde reglerne på teltpladen bliver bortvist.
 • Store telte kan blive afvist. (Se mere om telttyper).
 • Der kan ikke gives plads til campingvogne og camplet.
 • Ønsker man at bruge et telt af typen G, må dette begrundes.
 • Der kan ikke på forhånd gives tilsagn om at benytte telte “Uden for kategori” (G).
 • Ingen telte må slås op uden godkendelse af Campbossen.
 • ALLE personer der skal overnatte i teltet, skal skrives på teltregisteringen