Praktisk information

Fødevareudstilling

Vil du være en del af fødevaremarkedet ”I den gode smags tjeneste”, så meld dig til nu og kom i kontakt med de over 55.000 gæster, som i weekenden d. 15. 16. og 17. juni 2018, besøger Det Fynske Dyrskue.

Det Fynske Dyrskue er nemlig også en kulinarisk oplevelse, og vi glæder os til at kunne byde velkommen til et marked fyldt med alt fra friskslagtet kød, friskplukkede krydderurter og sprøde grøntsager til fynsk honning, øl fristende frugter og meget mere.

 

 

Pris på stand

Standardpakke:

  • Pris: 2.000,- ekskl. Moms.
    3 x 3 m stand, inkl. telt, strøm(230 volt/1.200 watt), 2 x armbånd samt banner med virksomhedsnavn.

Til dækning af strømetablering renovation og vagtordning opkræves et servicegebyr på kr. 220,- ekskl. Moms på alle stande.

Tilkøb: 

• Bord (L 180 x B 67 x H 74 cm) 100,-

• Teltgulv (3×3 m) 450,- ekskl. moms

• Udstillerarmbånd 144,- ekskl. moms

Det er muligt at bestille større stande (pris aftales), blot er dybden altid 3 meter og længden skal være delelig med 3.

Udstiller må ikke overskride den afmærkede stand. Lejede stande må ikke fremlejes, udlånes eller ombyttes, uden forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue.

Det Fynske Dyrskue opfordrer til at alle holder deres stande bemandet i hele åbningstiden alle tre udstillingsdage.

Standleje
Standleje faktureres med en betalingsfrist på 14 dage. Tilmeldingen er først gyldig, når standlejen er indbetalt. Standleje og betalte adgangskort refunderes ikke ved afbud senere end 30 dage før dyrskuets åbning og da med en reduktion på 10 %.

Servicegebyr
Til dækning af bl.a. renovation og vagtordning opkræves et servicegebyr på kr. 220,00 ekskl. moms.

Salg af madvarer

Fødevareudstillerne har tilladelse til at sælge deres produkter fra stande i henhold til næringslovens bestemmelser. Ønsker man at inddrage salgsproduktet i en let tilberedt ret og retten IKKE er en gratis smagsprøve, skal dette på forhånd arrangeres med Det Fynske Dyrskue.

 

 

Åbningstider
Det Fynske Dyrskue holder åbent

Fredag den 15. juni kl. 8.00 – 18.00
Lørdag den 16. juni kl. 8.00 – 18.00
Søndag den 17. juni kl. 9.00 – 16.00

Udstillerkontor og sekretariat
Dyrskuepladsens udstillerkontor og sekretariat findes i dyrskuedagene i sekretariatsbygningen ved hovedindgangen. Der er åbent fra mandag den 11. juni til mandag den 18. juni, tlf.: 6613 0522, e-mail: mwi@centrovice.dk, adresse: Broløkkevej 2, 5250 Odense SV.

Ansvarlig for fødevaremarkedet er

Maria W. Pedersen tlf. 20244657 e-mail: mwi@centrovice.dk

Birthe Thordahl Christensen tlf. 21138204 e-mail: btc@centrovice.dk

Information om adgangskort m.m.

Udstillerarmbånd
Udstillerarmbånd kan enten afhentes på dyrskuepladsen fra den 11. juni 2018 eller sendes til udstillerne mod betaling. Ud over udstillerarmbåndet, som er inkluderet i standlejen, kan yderligere udstillerarmbånd bestilles ved tilmelding, pris kr. 144,00 pr. stk.

Gæstekort
Gæstekort kan udsendes som indbydelse til kunder og gælder for et enkelt besøg pr. kort. Der kan rekvireres gæstekort på mwi@centrovice.dk. Pris kr. 75,00 pr. stk. inkl. moms. Kortene skal forsynes med firmastempel. Endelig opgørelse over anvendte kort og fakturering heraf sker efter skuets afholdelse. Der vedlægges et mindre antal gæstekort sammen med udstillermaterialet.

Indkørsel med biler (i dyrskuedagene)
Kørsel på dyrskuepladsen i dyrskuedagene kan kun ske før dyrskuet åbning, og efter at dyrskuet er lukket for publikum (se åbningstiderne).

Bilen skal være forsynet med særlig indkørselskort i forruden, chaufføren og evt. passagerer skal have gyldigt adgangskort til dyrskuet.

Ulovligt parkerede biler og/eller biler uden gyldig tilladelse vil blive fjernet af Falck for ejers regning.

Udstillerparkering
Nær indgang øst vil der være reserveret særlige parkeringspladser for udstillere og personale. Det nødvendige antal (max. 2 stk. pr. stand) udstillerparkeringskort kan bestilles på mailto:mwi@centrovice.dk eller btc@centrovice.dk. P-pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”, Det Fynske Dyrskue stiller ingen garanti for ledig plads på udstillerparkeringen. Udstillerparkeringen er gratis.

 

Information om el, vand, opstilling, affald m.m.

Elektricitet
Udstillere, der medbringer minimum 30 meter kabel, blå CEE-stik eller almindeligt stik- (både kabel og stik skal medbringes) – har adgang til stik med 230 volt/1.200 watt. Ønskes der yderligere strøm, kan det bestilles ved tilmelding.

Vandledning
Vand til stande kan i visse tilfælde etableres. Ønskes der vand på standen, kan det bestilles ved tilmelding.

Fadølsanlæg
Fadølsanlæg skal bestilles ved Det Fynske Dyrskue. Fadølsanlæg bestilles ved tilmelding.

Opstilling
Opstilling på dyrskuepladsen kan påbegyndes mandag den 11. juni 2018 og skal være afsluttet aftenen før dyrskuets åbning. Aflevering af udstillingsgenstande før den 11. juni 2018 kan kun ske efter aftale med Det Fynske Dyrskue.

Nedtagning
Nedtagning af stande må først ske efter kl. 16.00 søndag den 17. juni 2018. Udstiller forpligtiger sig til at efterlade standen i rengjort.

Alt affald lægges i de opstillede affaldscontainer. Affald vil løbende, i åbningstiden og efter lukketid, blive samlet ind.

Vagt
Der er hundevagt på pladsen om natten fra onsdag den 13. juni 2018 til tirsdag morgen den 19. juni 2018. To faste vagter med hunde går på pladsen fra kl. 21.00 til kl. 6.00. Porten ved indgang vest er bemandet udenfor almindelig åbningstid.

 

Regler under dyrskuet

Lodsedler
Lodsedler o.l. må ikke, uden tilladelse, sælges fra standene eller på pladsen

Mad og drikke
Salg af tilberedt mad og drikke kræver en særskilt tilladelse fra Det Fynske Dyrskue. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Markedsføring
Markedsføring og præsentation må kun finde sted indenfor egen lejet stand. Højtaleranlæg osv. må ikke kunne genere naboudstillerne. Udstillere skal holde alle udstillingsgenstande indenfor den angivne stand. Løbesedler m.m. må kun uddeles fra egen stand.

Bilkørsel
Bilkørsel på dyrskuepladsen samt kørsel til og fra standene er forbudt i dyrskuets åbningstid.

Parkering
Parkering på dyrskuepladsen er forbudt uden parkeringskort. Der henvises til de gratis parkeringspladser for udstillere og deres personale udenfor dyrskuepladsens indgang øst.

Ansvar
Enhver risiko for det udstillede m.h.t. brand, tyveri, sandskade, storm og anden form for beskadigelse, såvel under forsendelse som under udstillingen, bærer udstillerne selv. Udstillerne er ligeledes ansvarlig for evt. skader, der er påført personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller udstillerpersonalets side.

Overnatning på stande
Det er IKKE tilladt at overnatte på standen. Brandmyndighederne tillader ikke “spredt” overnatning.

Miljøskader
Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. sådan hændelse skal omgående indberettes til sekretariatet ved indgang øst. I øvrigt er udstillerne under opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Der henvises til bilaget om arbejdsmiljølovgivningen.