Før dyrskuet

Før dyrskuet

Bestilling af stand

Standen bestilles via www.detfynskedyrskue.dkinden fredag d. 25. maj 2018.

Udstillerne kan leje bestemte stande (Det Fynske Dyrskue forbeholder sig dog retten til at flytte placeringen til en anden stand af tilsvarende størrelse og facade meter).

 

Standleje – udendørs stande (nummer 100 – 999)

Udstiller må ikke overskride den afmærkede stand.

De varegrupper, som ønskes udstillet, skal anføres i tilmeldingsskemaet. Lejede stande må ikke fremlejes, udlånes eller ombyttes, uden forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue.

Mindste standareal er 20 m2. Normalt kan der ikke forventes, at facadelængden er større end standdybden. Dybden afhænger af placeringen på pladsen. Ønske til min. facadelængde (meter) anføres i tilmeldingen.

 

Standleje – indendørs stande (alle stand numre over 1000)

Pris kr. 120 pr. m2 og inkl. 230 volt / 1200 watt.

En stand i ‘det gule hus’ koster kr. 1.000 + moms og er inkl. 230 volt / 1200 watt.

 

Standafgift og gyldighed

BEMÆRK: Tilmeldingen er først gyldig, når standafgiften er betalt, og dokumentation foreligger.

Standafgift samt betalte udstillerarmbånd refunderes ikke ved afbud senere end 30 dage før dyrskuets åbning. 

 

Medudstiller

Ønskes der medudstiller på standen, der naturligvis også kommer med på udstillerlisten, er prisen kr. 1.000 pr. udstiller ekskl. moms og inkl. 2 udstillerarmbånd.

 

Servicegebyr

Til dækning af bl.a. renovation og vagtordning vil der blive opkrævet et servicegebyr på kr. 220 ekskl. moms.

 

Fakturering

Fakturering af stand vil ske forud for Dyrskuet, øvrige udgifter vil blive faktureret efter Dyrskuet.

 

Udstillermateriale

Som udstiller kan du afhente dit udstillermateriale (billetter etc.) fra mandag den 11. juni 2018 eller du kan bestille forsendelse mod betaling (100 kr. ekskl. moms), senest fredag d. 25. maj 2018.

Udover udstillerarmbånd, som er inkluderet i standleje (se skemaet vedr. standleje), kan yderligere udstillerarmbånd rekvireres og koster kr. 144 pr. stk. ekskl. moms.

 

Frokostbuffet i ‘Restaurant, Kulinarisk Sydfyn’

Det er muligt at købe frokostbilletter til anvendelse i ‘Restaurant, Kulinarisk Sydfyn’, som under dyrskuet vil byde på en lækker og indbydende buffet kreeret af Kulinarisk Sydfyn.

 

Gæstekort

Gæstekort kan udsendes som indbydelse til kunder og gælder for et enkelt besøg pr. kort. Der er ikke forskel på voksen- og børnebilletter.

Gæstekort kan rekvireres på www.detfynskedyrskue.dk, ved tilmelding. Pris er kr. 60 pr. stk. ekskl. moms. Kortene SKAL forsynes med firmastempel.

Endelig opgørelse over anvendte kort sker efter skuets afholdelse, som derefter faktureres.

Der vedlægges et mindre antal gæstekort sammen med udstillermaterialet.

 

Arbejdskort

Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand, adgang til dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og nedtagning af stande i dagene før og efter dyrskuets afholdelse. I dyrskuedagene giver dette kort ikke adgang.

 

Elektricitet

Leveres fra dyrskuepladsens ledningsnet – 230/400 volt. Alle stande tillægges en etablering- og forbrugsafgift på kr. 995.

Alle udstillere, der medbringer min. 30 m kabel, blå CEE-stik eller alm. stik- (både kabel og stik skal medbringes) – har adgang til stik med 230 volt/1200 watt.

Ønskes der yderligere strøm skal bestilling ske samtidig med tilmelding og bestilling af stand.

 

Vandledning

Vand til standene kan i visse tilfælde etableres. Det skal dog bestilles senest d. 25. maj 2018.

 

Flagstænger

Leje af flagstænger: Pris pr. stk. kr. 184.

Bestilling skal ske ved tilmelding og bestilling af stand.

(Bestilling er efter først til mølle princippet)

 

Dannebrogsflag

Leje af dannebrosflag. Pris pr. stk. kr. 40.

Bestilling skal ske ved tilmelding og bestilling af stand.

(Bestilling er efter først til mølle princippet)

 

Udstillere som benytter pælebor

Ved opsætning af f.eks. flagstænger eller på anden måde gravning af dybe huller, skal der indhentes tilladelse hos Det Fynske Dyrskue, for at forvisse sig om, at der ikke i det pågældende område er nedlagt EL- eller telefonkabler samt vandledninger.

Skader der er opstået ved boringer uden forudgående tilladelse, udbedres på udstillers regning.

Der kan ydes hjælp til etablering af huller. Pris pr. hul kr. 104.

Bestilling af hjælp til etablering af huller skal ske, ved tilmelding og bestilling af stand.

 

Fadølsanlæg

Ønskes leje af fadølsanlæg, skal bestilling ske ved tilmelding og bestilling af stand.

 

Opstilling

Opstilling på dyrskuepladsen, kan uden særlig tilladelse, påbegyndes mandag d. 11. juni 2018 og skal være afsluttet aftenen før dyrskuet åbning.

 

Telte over 50 m2 – byggetilladelse

Udstillere skal, ved opsætning af telte over 50 m2, søge byggetilladelse ved Odense kommune.

Odense kommune.

Kontaktperson: Anders Kannegaard, Tlf. 6551 2467, E-mail: andka@odense.dk

 

Bemærk:

Undtaget er telte der er godkendte og certificeret.

Vi anbefaler leje af certificerede telte ved:

Midtfyns Teltudlejning, Tlf. 6262 5522, www.mftu.dk 

 

Vagt

Der er vagt på pladsen om natten fra onsdag d. 13. juni 2018 til mandag morgen kl. 7.00 d. 18. juni 2018.

2 faste vagter går på pladsen fra kl. 21.00 til kl. 6.00. Portene er bemandet udenfor alm. åbningstid.

 

Miljøskader

Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. hændelse skal omgående indberettes til sekretariatet ved indgang øst. I øvrigt er udstillerne under opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Der henvises til bilaget om arbejdsmiljølovgivningen.

 

Brand- og redningsberedskab

Bemærk: Beredskabsinspektørens anvisninger skal altid efterkommes.

Udstillerne skal SELV medbringe ildslukkere.

Forsamlingstelte og huse på over 50 m2 og max. 150 personer skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der opstilles borde og stole i telte/huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Brug af åben ild (grill etc.) skal også godkendes af brandmyndigheder.

 

Det Fynske Dyrskues beredskabsmyndighed:

Beredskab Fyn

Aasumvej 35

5240 Odense Nø

Tlf.: 6551 1800

E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk

 

Al færdsel på dyrskuepladsen

Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar, og dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

 

Værnetingsaftale

Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, skal sagen afgøres ved Byretten i Odense.

Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forstående regler.