Praktisk information

Betingelser for erhvervs-, fødevare- og friluftsudstillingen

På det Fynske Dyrskue er der mulighed for udstilling og salg, bl.a. inden for temaerne

  • Ryttermarked/fritid
  • Outdoor
  • Uddannelse
  • Rådgivning/Ejendom/Bank
  • Energi/ Byggeri

Se foreløbig oversigtskort her.

Traktorer, maskiner og redskaber kan udstilles og sælges, når materiel er forsynet med originale, tilgængelige fabrikationsnumre. Desuden kan udstilles og sælges brugt materiel. Dette skal være tydeligt mærket ”brugt”.

Det Fynske Dyrskue er berettiget til at afvise udstillere, man ikke ønsker skal deltage, og genstande som f.eks. Softgun og lignende, der efter ledelsens skøn ikke egner sig for udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads.

Det Fynske Dyrskue opfordrer udstillerne i fødevareudstillingen til at uddele smagsprøver og skabe aktiviteter til glæde for publikum. De har derudover tilladelse til at sælge deres produkter fra stande i henhold til næringslovens bestemmelser. Salgsprodukterne må gene være en let tilberedt ret, der indeholder det udstillede produkt.

Evt. dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan, kun ske efter forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue.

Kontaktperson: Diana Boysen Poulsen.

 

Med hensyn til salg og optagelse af bestillinger, henvises til skrivelse, der redegør for Erhvervs-og Selskabsstyrelsens bestemmelser.

 

Det Fynske Dyrskue holder åben

Fredag den 15. juni kl. 8.00 – 18.00

Lørdag den 16. juni kl. 9.00 – 18.00

Søndag den 17. juni kl. 9.00 – 16.00

 

Det Fynske Dyrskue henstiller til, at alle holder deres stande bemandet i alle udstillingsdagenes åbningstid.