Bredde køretøjer

Bredde køretøjer

I forbindelse med en forsøgsordning er det i år muligt, at søge om dispensation til køretøjer over 3,30 meter. Er køretøjet over 3,65 m, så skal der medfølge en ledsagerbil.

Regler for tilladelse

Tilladelsen gives efter reglerne for særtransport.

Tilladelsen gælder for kørsel fra maskinstationer, maskinhandlere, avlsgårde eller ejendomme, der har køretøjer i fælleseje, til dyrskuer.

Køretøjet skal være afmærket som et langsomt kørende køretøj og i øvrigt leve op til afmærkningsregler og betingelser for særtransport.

Politiets tilladelse skal medbringes under hele kørslen.

Tilladelsen er en engangstilladelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om tilladelse skal indgives skriftligt til det lokale politi, i god tid inden dyrskuet.

Tilladelsen til særtransporten gives til ejeren eller brugeren af køretøjet. Det er således transportøren der skal foretage ansøgningen om den pågældende kørsel med det pågældende køretøj. Der kan ikke gives en generel tilladelse om kørsel til et dyrskue, ligesom ansøgningen ikke kan foretages af de enkelte dyrskuer på vegne af udstillere.

Klik her for at udfylde ansøgningsblanket.