Transport af dyr

Transport af dyr

Klik her for at gå til Fødevarestyrelsens vejledning om økonomisk virksomhed

Transportdokument:
1) Oplysning om dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted, afgangsdato- og klokkeslæt, det planlagte bestemmelsessted og transportens forventede varighed. Der skal være oplysninger fra hvert afgangssted og hvert bestemmelsessted.
2) Udseende – ingen krav. Oplysningerne må fremgå af flere papirer, f.eks. kan oplysninger i et hestepas være en del af transportdokumentet.

Hent udarbejdet transportdokument her: TRANSPORTDOKUMENT

Transportmiddel: Godkendelsescertifikat
1) Transport under 8 timer: Godkendelse ved transport af heste, kvæg, får, geder samt svin over 40 kg.
2) Transport over 8 timer: Godkendelse ved transport af alle dyr.
3) Godkendelse ikke krævet ved landbrugers transport af egne dyr i egne køretøjer til eller fra egen bedrift ved transport under 8 timer eller ved sæsonbestemt græsningsskifte.
4) Godkendelsescertifikatet fås i en synshal. Gyldighed 5 år.

Uddannelse: Ved transport på en strækning over 65 km
1) Grundkursus ved transport af alle hvirveldyr. Gælder fører, ledsager og alle der håndterer dyrene under transporten.
2) Kompetencebeviskursus ved transport af heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ. Gælder både fører og ledsager.
3) Gyldighed: Ingen udløbsdato.

Autorisation: Ved transport på en strækning over 65 km
1) Autorisation til transport af dyr udstedes af Fødevarestyrelsen efter ansøgning.
2) Type 1. Transport med en varighed på højst 8 timer. Pris 500,- kr.
3) Type 2. Alle transporter uanset varighed. Pris 1000,- kr.
4) Gyldighed 5 år.

Dokumenter:
1) Transportdokument, kompetencebevis, grunduddannelsesbevis, køretøjsgodkendelse og autorisation må medbringes i original, kopi eller elektronisk (på computer, tablet, smartphone). Den elektroniske fil skal kunne udskrives eller sendes som mail/SMS på stedet.
2) Registreringsattester skal medbringes i original eller kopi.
3) Hestepas skal medbringes i original. Hvis passet er til opdatering i forbindelse med en kåring eller materialprøve, så kan en kopi af passets identifikationsdel samt dokumentation for deltagelsen i kåringen eller materialprøven anvendes.
4) Vaccinationsattest for duer, vaccinationsdokumentation for fjerkræ og sundhedsdokument for får og geder skal medbringes i original.

Kørsel med andres dyr:
1) Hvis du tager penge for at transportere andres dyr, så er det vognmandskørsel og kræver vognmandstilladelse, hvis din bil og evt. påhængsvogn har en samlet tilladt totalvægt på mere end 3500 kg.
2) Hvis du har en hest i træning eller opstaldet, så kan transporten være en del af din firmaaktivitet. Firmakørsel kræver ikke vognmandstilladelse.
3) 2 eller flere personer, der ikke transporterer dyr i forbindelse med ”økonomisk virksomhed”, kan transportere deres dyr i samme køretøj, uden at det kræver mere, end hvis man kørte alene. Man må i forbindelse med transporten deles om de reelle udgifter, men der er ikke nogen, der må tjene på transporten.

Husk også:
1) Køre-/hviletidsreglerne gælder ved erhverv for bil/vogntog med tilladt totalvægt over 3500 kg og for privat godskørsel for bil/vogntog med tilladt totalvægt over 7500 kg.
2) Chaufføruddannelsesbevis, hvis du udfører erhvervsmæssig godstransport.

Du kan se og hente pdf om transport af dyr her: Transport af dyr