Priser og Regler

Priser og regler

Inden du tilmelder dyr, så er det vigtigt, at du læser Priser og Regler. Det er her du kan få at vide hvordan du skal forholde dig til transport, indsyning, mødetider, og alle de andre praktiske spørgsmål der er i forbindelse med deltagelse på dyrskuet.

Du kan her læse:

Priser og regler 2018 – Heste

Priser og regler 2018 – Kvæg

Priser og regler 2018 – Får/geder