Topkørsel

Propositioner for Topkørsel

Hvem kan deltage:
– Alle heste/ponyer der i forvejen er tilmeldt Det Fynske Dyrskues eksteriørbedømmelse eller som deltager i opvisningen.
– De deltagende heste/ponyer skal være fyldt 4 år.
– Man kan deltage med 1-spand, 2-spand, 3-spand og 4-spand.
– Følhopper kan IKKE deltage.
– Deltagere i brugsklasserne SKAL melde til start i Hesteinformationen, mellem stald 9 og 10, i dyrskuedagene (nærmere tidspunkt følger i det  materiale der kommer til at ligge på hjemmesiden). Såfrem deltageren ikke har meldt til start, udelukkes denne for at deltage i konkurrencen.

Generelle bestemmelser
Der kan køres med alle vogntyper. Påklædning tilpasses efter vogntypen.
Såfremt der er tilmeldinger nok inddeles i 3 grupper:
– Store heste og fjordheste
– Koldblod
– Små ponyer

Afvikling af klassen
Der opstilles 10-15 porte. Portbredden er vognbredde + 20 cm. Banen køres på fejl og tid.

Kusk/medhjælper:
– For kuske under 18 år gælder, at der skal være en voksen hestekyndig medhjælper/ groom på vognen hele tiden.
– Kusk og medhjælper skal bære passende hovedbeklædning (gerne hjelm).

Bedømmelse
Væltes top eller både top og port gives 5 strafpoint.

Banen gås igennem med deltagerne umiddelbart inden afviklingen af klassen.

OBS! Klassen afvikles kun ved minimum 8 tilmeldte spand