Dressur

Propositioner for Dressur

Hvem kan deltage
– Alle heste/ponyer der i forvejen er tilmeldt Det Fynske Dyrskues eksteriørbedømmelse, dvs. hesten skal være udstillet, det er ikke nok at være tilmeldt opvisning.
– De deltagende heste/ponyer skal være fyldt 4 år.
– Følhopper kan IKKE deltage.
– Deltagere i brugsklasserne SKAL melde til start i Hesteinformationen mellem stald 9 og 10, i dyrskuedagene (nærmere tidspunkt følger i det materiale der kommer til at ligge på hjemmesiden). Såfrem deltageren ikke har meldt til start, udelukkes denne for at deltage i konkurrencen.

Generelle bestemmelser
– Optømning: Det er ikke tilladt at benytte hjælpetøjler. Dette gælder både på opvarmningsbanen og på konkurrencebanen.
Alle heste/ponyer skal bære trense med to- eller tredelt bid (alm. ring-, muffe- eller gummibid).
– Det er tilladt at ride enten med pisk (110 cm incl. snert) eller sporer, men ikke begge dele.
– BEMÆRK: Bandager, gamacher og klokker er IKKE tilladt.
-Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser gældende.

Afvikling af klassen
– Klassen afvikles som en gangartsbedømmelse med to-tre ekvipager på banen ad gangen i ca. 8 min. Bedømmelsen foretages ifølge en bedøm­melsesprotokol, hvor der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed, rytterens opstilling og samlet indtryk.
– Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decima­ler.
– Bedømmelsen fortages ved åben votering af 2 dressurdommere placeret på banens langsider.
– Ved lige placering vil ekvipagen med flest point i ”samlet indtryk” være bedst placeret. Står 2 eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ”ridelighed” være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne lige placerede.